تعداد سهمیه های المپیک توکیو ۲۰۲۰ که برای آسیا تعیین شده، معلوم شد.

فدراسیون جهانی تیراندازی تکلیف سهمیه های المپیک آسیا را مشخص کرد.

تا المپیک قبلی سهمیه های المپیک به سه گروه تقسیم می شدند:

۱- سهمیه هایی که در مسابقات کسب می شد.

۲- سهمیه هایی که به صورت “اهدایی” توزیع می شد.

به این دو نوع در المپیک ۲۰۲۰ یک نوع دیگر هم اضافه شده است که سهمیه مربوط به رتبه تیراندازان در رنکینگ ISSF  است و هنوز شیوه توزیع  آن رسما اعلام نشده است و باید تا اواخر فوریه ۲۰۱۸ منتظر ماند تا کمیته بین المللی المپیک نظر خود را در باره پیشنهاد ISSF اعلام کند.

از سهمیه های نوع یک یعنی سهمیه های ناشی از موفقیت در مسابقات ، بخش مهمی در مسابقات قهرمانی جهان ۴ سال یکبار (اینبار در کره ۲۰۱۸) و در مسابقات سالانه جهانی توزیع می شود. فدراسیون جهانی تیراندازی برای اطمینان از حضور همه قاره ها در المپیک تعدادی سهمیه نیز به مسابقات قاره ای اختصاص می دهد که معمولا برای قاره آسیا آخرین سهمیه های توزیع شده است. این سهمیه های اختصاصی قاره ای در مسابقات قهرمانی آسیا توزیع می شود.  این مسابقات قاره ای هر چهار سال یکبار و معمولا  در سال قبل از المپیک در همه مواد تیراندازی برگرار می شود. زمان مجاز برگزاری این مسابقات در محدوده ۱ سپتمامبر ۲۰۱۸ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰ خواهد بود.

تعداد سهمیه های آسیا برای این مسابقات که هنوز مکان برگزاری آن مشخص نشده است به ترتیب زیر خواهد بود. (لطفا به تعداد شلیک ها و اهداف دقت کنید. تعداد شلیک ها یا اهداف آقایان و بانوان در هر ماده ذکر شده است و برابری تعداد مشخص است.)

تفنگ بادی آقایان (۶۰ شلیک) ، ۳ سهمیه

تفنگ سه وضعیت آقایان (۳×۴۰ شلیک) ، ۳ سهمیه

تپانچه بادی آقایان (۶۰ شلیک)، ۳ سهمیه

تپانچه آتش سریع آقایان ، ۴ سهمیه

تراپ آقایان (۱۲۵ هدف) ، ۳ سهمیه

اسکیت آقایان (۱۲۵ هدف)، ۳ سهمیه

تفنگ بادی بانوان (۶۰ شلیک) ، ۳ سهمیه

تفنگ سه وضعیت بانوان (۳×۴۰ شلیک) ، ۳ سهمیه

تپانچه بادی بانوان (۶۰ شلیک)، ۳ سهمیه

تپانچه استاندارد بانوان، ۴ سهمیه

تراپ بانوان (۱۲۵ هدف) ، ۳ سهمیه

اسکیت بانوان (۱۲۵ هدف)، ۳ سهمیه

مجموعا ۳۸ سهمیه

 

 

 

 

 731 total views,  2 views today