چشم غالب

عموم مردم حتی با عیوب معمول چشم میتوانند در تیراندازی به اهداف پروازی مدارج موفقیت را طی کنند. استفاده
از ابزارهای اصلاح عیوب انکساری چشم مانند عینک، عدسیهای تماسی و … در بین برخی قهرمانان بزرگ این رشته
نیز مرسوم و معمول است. قبل از شروع فعالیت حرفهای یا قهرمانی لازم است به چشم پزشک مراجعه کنید تا از
وضعیت سلامتی چشمان خود مطلع شوید. نکته مهم در تیراندازی به اهداف پروازی استفاده از هر دو چشم است .
دید سهبعدی مزیتی انکار ناپذیر برای موفقیت است.
چشم غالب :
به طور خلاصه ترجیح غریزی بینایی یک چشم بر چشم دیگر موجب می شود تا آن را چشم غالب بنامیم . چشم
راست چشم غالب حدود دو سوم جمعیت جهان است. چشم غالب معمولا با دست غالب منطبق است . اما در همه
موارد چشم غالب و دست غالب در یک سوی بدن قرار ندارند.
گفته میشود عامل، کنترل نیمکرههای مغز بر بخش راست و چپ بدن وهمچنین چشم راست و چپ است. مطالعات
علمی متعددی برای بررسی این پدیده صورت گرفته است.
در بسیاری از موارد موضوع غالب بودن چشم موضوعی نسبی است. ممکن است غلبه یک چشم تیرانداز بر چشم
دیگر مطلق ۳۳ نباشد. این پدیده در بانوان و تیراندازان جوان بیشتر رخ میدهد. وجود چنین وضعیتی بخصوص در
شرایط دید نامناسب (نور کم ، غبار، کنتراست پایین) اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد. استفاده از صافیهای بینایی برای
کاهش دید چشم نیمه مغلوب و کمک به چشم نیمه غالب روش رایجی برای حل مسئله است . برخی اوقات کافی
است عدسی عینک تیراندازی چشم نیمه مغلوب را کمی تیرهتر و یا در بحرانیترین شرایط کمی ماتتر کنید.
تغییرات موقت نیز در چشم غالب پدیدهای است که در هنگام خستگی و یا در هنگامی که اسلحه بسیار پایین تنظیم
. شده است مشاهده شده است ۳۴
تشخیص چشم غالب راههای گوناگونی دارد . یکی از بهترین روش های تشخیص استفاده از یک برگه شفاف
.(A پلاستیکی در قطع ۲۱ در ۲۷ سانتیمتر است ( ۴
• در مرکز این برگه شفاف، مربعی را به طول و عرض ۲ سانتیمتر بکشید.
• در فاصله ۲۰ تا ۲۵ متری هدفی را مشخص کنید. بهتر است اندازه این هدف بیش از ۵ در ۵ سانتیمتر
نباشد.
• دو طرف طول کاغذ را با دو دست و در برابر شکم خود بگیرید به نحوی که ورق پلاستیکی مانند نگه داشتن
سینی چای نگه داشته شود.
• به هدف نگاه کنید و ورق را بالا بیاورید تا از درون مربع میان کاغذ هدف را ببینید.
• برگه را حرکت ندهید.
• اگر راست دست هستید، چشم چپ خود را ببندید.
• آیا هدف را از درون مربع میبینید ؟
اگر هدف را از درون مربع میبینید معنی آن این است که چشم راست شما غالب است. اگر هدف خارج از مربع است
بدان معنی است که چشم چپ شما غالب است.
این ابزار یک ابزار تمرینی خوب برای تقویت غلبه چشم غالب و عادت به تشخیص سهبعدی و دوچشمی نیز هست.
بگذارید برای اجتناب از تکرار کلمات قرار بگذاریم که معکوس آنچه برای دست راست گفته میشود در مورد دست
چپ قابل استفاده است. اگر چشم و دست غالب شما در یکسوی بدن قرار دارند با کمی تمرین به راحتی خواهید
توانست با دو چشم باز تیراندازی نمایید. مشکل از آنجا آغاز خواهد شد که تیرانداز راست دست دارای چشم غالب
چپ باشد. نظر به اهمیت موضوع دید و بهخصوص دید سهبعدی، در صورت وجود این مسئله لازم است در مورد حل
آن تصمیم گرفت.
یکی از راهها تغییر شانه! تیراندازی است. تعجب نکنید. برخی تیراندازان مطرح در جهان چنین کاری را انجام داده –
اند. در صورتیکه چشم چپ مطلقا غالب باشد (تیرانداز راست دست) این راه یکی از راههایی است که باید به طور
جدی به آن فکر کرد.
ساده ترین راه حل بستن چشم چپ است. اما این کار موجب بروز دو اشکال خواهد شد. اول اینکه تیرانداز دید سه
بعدی خود را از دست خواهد داد و دوم اینکه با بستن چشم چپ عضلات صورت حتی عضلات مربوط به پلک چشم
راست تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 1,251 total views,  6 views today