یک ماجرای ساده – قسمت دوم

بسم الله الرحمن الرحیم یک ماجرای ساده قسمت دوم مسابقات Perth  استرالیا 2003 تصور می کنم مصاحبه هایی که با سیاوش خوشنویس و البرز اینانلو انجام شد تا حدودی شرایط تمرین، اعزام و وضعیت ذهنی آنان را برای شما روشن…