نحوه جدید اجرای مسابقه تراپ مختلط تیمی

پانزدهمین کارگاه برگزاری مسابقات قهرمانی ISSF ، مونیخ 2017

ماده تراپ مختلط تیمی

توصیف مسابقه:

ماده تراپ مختلط تیمی به مسابقه ای گفته می شود که در آن مرد و زن از یک ملیت، با یکدیگر تلاش میکنند تا بهترین نتیجه مجموع را برای رسیدن به مرحله پایانی بدست آورند.

هر تیرانداز عضو یک تیم به 75 هدف شلیک می‌کند. بهتر است برای برگزاری خوب و رعایت برابری از 3 میدان جداگانه استفاده شود. در پایان دور مقدماتی، مجموع 6 نتیجه بدست آمده، سه نتیجه برای هر تیرانداز، رتبه را تعیین خواهد کرد.

شش تیم برتر که به مرحله پایانی وارد می شوند، جایی که هر کدام از اعضای شش تیم به صورت تک تیر با جابجایی مرد و زن به 25 هدف شلیک خواهند کرد.

پس از 25 هدف اولین حذف انجام خواهد شد. مرحله پایانی با دورهای  5 هدفی برای هر تیرانداز به منظور حذف یک تیم دیگر ادامه خواهد یافت تا پس از هر دور یک تیم حذف شود و در آخر 2 تیم باقی بماند که هر یک از اعضای این دو تیم  به 10 هدف شلیک خواهند کرد تا مدالهای طلا و نقره مشخص شود.

توصیف مسابقه:

هر کشور می تواند بر اساس مقررات 2 تیم را برای طی فرایند مسابقاتی مانند مسابقات معمولی تراپ معرفی کند. در دور مقدماتی ابتدا آقا و سپس بانوی تیرانداز شلیک خواهد کرد. در تیر حذفی مربی تعیین می کند که کدام تیرانداز اول و کدام دوم شلیک کند و این کار به نوبت ادامه خواهد یافت.

در ادامه لیست شروع مسابقه تراپ مختلط تیمی تراپ که در مسابقات قهرمان قهرمانان در هند برگزار شد را می‌بینید.

رتبه بندی پس از پایان دور مقدماتی

در پایان دور مقدماتی (75 هدف برای هر تیرانداز و 150 هدف برای تیم) نتایج امتیازات دور مقدماتی را به ترتیب زیر خواهیم داشت:

تیر حذفی برای ورود به مرحله پایانی

دقیقا حالا باید تصمیم گرفته شود که با اجرای تیر حذفی کدام تیم باید به مرحله پایانی وارد شود و در ایستگاه جای خود را پر کند. تیر حذفی از ایستگاه یک با اولین تیرانداز تیم که به یک هدف شلیک می کند آغاز می شود. (ترتیب تیراندازی تیر اول که مرد یا زن شلیک کنند را مربی تیم مشخص می کند.)  در ایستگاه دوم، تیرانداز دوم تیم به هدف دوم شلیک خواهد کرد. در ایستگاه سوم دوباره تیرانداز اول تیم به هدف سوم شلیک خواهد کرد و در ایستگاه جهار دوباره تیرانداز دوم به هدف چهارم شلیک خواهد کرد و همینطور ادامه خواهد یافت. ترتیب تیراندازی اعضای تیم چنین خواهد بود: 1-2-2-1-1-2-2-1 و غیره

ترتیب تا زمان شکسته شدن تساوی تکرار خواهد شد. در ادامه نتیجه تیر حذفی را مشاهده می کنید:

مراحل آماده سازی دور پایانی

پس از انکه تمامی تساوی ها با تیر حذفی شکسته شد، شماره پسبند تیراندازان بر اساس قرار گرفتن آنها در ایستگاه توزیع می شود. در اینجا مربی تصمیم می گیرد که کدام تنیرانداز (مرد یا زن) اول شلیک کند. تیراندازی که اول شلیک می کند شماره پسبند سفید خواهد داشت. (با 1 کوچک به معنی آنکه اول شلیک می کند.) و تیرانداز تیم که دوم شلیک می کند پسپند با شماره سیاه خواهد داشت.( با یک شماره 2 کوچک که نشان دهنده آن است که دومین شلیک را انجام می دهد.) در تصویر زیر مشاهده می کنید.

چگونه میدان را برای فینال آماده کنیم:

قبل از مسابقه باید میدان را برای میزبانی از 6 مربی، 12 تیرانداز ، 3 عضو ژوری و میزی برای قراردادن مهمات تیراندازان آماده کنیم.

این بدان معنی است که در سمت راست میدان 9 صندلی برای مربیان و تیراندازان به علاوه 2 صندلی برای ژوری و در سمت چپ میدان نیز 9 صندلی برای تیراندازان و مربیان و یک صندلی برای ژوری آماده کنیم.

بر پشتی سه صندلی باید نوشته ای به این ترتیب قرار بگیرد  (مربی ایستگاه 1) ( تیرانداز ایستگاه یک) (تیرانداز ایستگاه یک) همینطور برای ایستگاه 2 تا ایستگاه 6

بر پشتی دو صندلی ژوری نوشته شده است: ژوری مسئول، و ژوری استیناف و در سوی دیگر میدان بر پشتی صندلی ژوری نوشته شده است : ژوری وقت استراحت

در سمت راست میدان صندلی ایستگاه های 6-1-2 و 2 صندلی ژوری قرار می گیرد و در سمت چپ میدان صندلی ایستگاه‌های 3-4-5 و یک صندلی ژوری قرار می گیرد. برای درک بهتر به تصویرهای زیر نگاه کنید:

اقدامات قبل از آغاز مرحله پایانی

میز قرار دادن و کنترل مهمات در راست یا چپ میدان قرار می گیرد و باید توسط ژوری کنترل تجهیزات مراقبت شود.

مهمات باید حداکثر 30 دقیقه قبل از شروع مرحله پایانی در سبد قرار داده شود.

تیرانداز باید 15 دقیقه قبل از شروع مرحله پایانی بر صندلی خود بنشیند.

وقتی که ژوری کنترل تجهیزات اجازه داد، تیرانداز مهمات خود را از بیته خود بر می دارد تا خود را در اختیار فرامین داور قرار دهد.

با دستور داور تیراندازان با شماره های پسبند سفید به ایستگاه وارد می شوند در حالیکه تیراندازان با شماره پسبند سیاه پشت هم تیمی خود می ایستند.

داور فرمان تیر آزمایشی را صادر می کند که تیراندازان از ایستگاه یک انجام آن را آغاز می‌کنند و تا ایستگاه شش ادامه می‌یابد. وقتی تیراندازان با شماره پسبند سفید کارشان را تمام کردند تیراندازان با شماره پسبند سیاه تیر آزمایشی را  اجرا خواهند کرد.

ترتیب را در تصویر زیر می بینید:

اقدامات قبل از آغاز دور پایانی

پس از تیر آزمایشی 12 تیرانداز و ژوری و داوران مسئول در سمت راست میدان به صف می شوند تا مراسم معرفی آغاز شود.

نفر اول صف داور خواهد بود، نفر دوم ژوری مسئول و سپس 2 تیرانداز دارای شماره شش، بعد از آن شماره 5 و همینطور تا آخر قرار می‌گیرند.

پس از فرمان گوینده صف به سمت مرکز میدان حرکت می کند. در اینجا است که گوینده شرکت کنندگان در مرحله پایانی و مسئولین مسابقه مرحله پایانی را معرفی می کند.

به تصاویر زیر نگاه کنید:

آغاز دور پایانی

پس ار مراسم معرفی تیراندازان دارای پسبند سفید در ایستگاه های خود قرار می گیرند و تیراندازان دارای پسبند سیاه بر صندلی مربوط به خود در کنار مربی می نشینند.

اعضای ژوری بر صندلی خود می نشینند.

به تصاویر زیر توجه کنید:

اقدامات لازم برای تقاضای وقت استراحت در دور پایانی

همانطور که می دانید مربیان حق دارند از یک دقیقه  وقت استراحت برای هر تیم در دور پایانی استفاده کنند. این بدان معنی است که مربیانی که بر صندلی 6-1-2 نشسته اند تقاضای وقت استراحت خود را به ژوری مسئول میدان و مربیانی که بر صندلی 3-4-5 نشسته اند تقاضای وقت استراحت خود را به ژوری که نزدیک انها نشسته ارایه می کنند.

تقاضای وقت استراحت باید به ژوری نزدیک مربی ارایه شود. ژوری وقت استراحت را درست قبل از شلیک تیرانداز متعلق به تیمی که مربی آن تقاضای وقت استراحت کرده اعلام می کند. در ادامه تصویر زمان اجرای وقت استراحت را مشاهده می کنید:

اجرای مرحله پایانی :

با فرمان داور هر تیرانداز به 5 هدف خود شلیک می کند. هر یک از 5 هدف به صورت تصادفی پرتاب می شود. پس از 5 هدف داور فرمان “Stop” و “Change”  را صادر می کند.

گوینده نکاتی را در مورد نتایج اولین دور 5 هدفی بیان می کند  و در همین حال تیراندازان در ایستگاه جابجا می شوند.

تیراندازان دارای شماره پسبند سفید بر صندلی می نشینند و تیراندازان دارای پسبند سیاه به ایستگاه خود وارد می شوند و با فرمان “Start” داور تیراندازی خود را به یک دور پنج هدفی انجام می دهند.

این مرحله را در تصاویر زیر می بینید:

پس از 5 دور 5 هدفی (که 3 دور برای تیراندازان دارای پسبند سفید و 2 دور برای تیراندازان دارای پسبند سیاه خواهد بود) اولین حذف برای تیمی که رتبه ششم را دارد انجام خواهد شد.

پس از حذف یک جابجایی دیگر انجام می شود و تیراندازان در مرحله پایانی به کار خود با شلیک به یک دور 5 تایی دیگر ادامه می دهند. در پایان این دور 5 هدفی یک تیم دیگر که رتبه پنجم دارد حذف می شود. با جابجایی این کار تکرار می شود تا آنکه 2 تیم که برای مدال طلا و نقره مسابقه می دهند باقی بمانند. این دو تیم به 10 هدف شلیک می کنند. به ترتیب 5 هدف برای تیراندازان دارای پسبند سفید و پنج هدف برای تیراندازان دارای پسبند سیاه پرتاب می شود.

در اینجا می توانید نتیجه فینال را ببینید:

اقدامات پس از پایاین دور نهایی:

پس از پایان ده هدف دارندگان مدال طلا و نقره مشخص می شوند و یا در صورت وجود تساوی با تیر حذفی این امر مشخص خوااهد شد.

پس از تیر حذفی احتمالی و در پایان دور پایانی ژوری مسئول 3 تیم برتر زا در نقطه ای در وسط میدان کنار هم جمع می کند. سپس گوینده سه تیم برتر را به عنوان برندگان معرفی می کند همانطور که در تصویر زیر می بینید:

 

Loading