روش برگزاری مسابقات تیمی تیراندازی تغییر کرد.

با تصویب کمیته اجرایی فدراسیون جهانی تیراندازی مسابقات تیمی در مواد مختلف تیراندازی به شکل جدیدی برگزار خواهد شد. علاقه مندان به تیراندازی می دانند که تا قبل از این تغییر، مجموع نتایج مسابقه انفرادی سه ورزشکار معرفی شده به عنوان تیم اصلی به عنوان نتیجه تیمی، تعیین کننده رتبه تیم کشور مورد نظر در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های قاره ای بود. در این مسابقات علاوه بر مدال انفرادی مدال تیمی هم توزیع می‌شد.
اما با مطالعه مقررات جدید که توسط آقای کامران مجرد به فارسی ترجمه شد و اینجانب نیز توفیق ویرایش آن را برعهده داشتم، روش جدید معرفی می گردد.

Loading