آخرین نوشته‌ها

نسخه جدید مقررات تیراندازی به اهداف پروازی منتشر شد. فدراسیون جهانی تیراندازی این نسخه از مقررات را برای برگزاری فینال…

نسخه جدید مقررات تیراندازی به اهداف پروازی منتشر شد. فدراسیون جهانی تیراندازی در این نسخه تغییراتی مهم  را اعمال کرده…

در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات اجرای فینال را اصلاح کرد. نسخه ترجمه شده مقررات فینال…

بالا