اصول وبگاه

پس از آنکه دو خبر مختصر را در کانال محدود Claytarget منتشر کردم بر اساس بازخوردی که از دوستان عزیزم دریافت کردم تصمیم گرفتم که کانال را با اسمی واقعی و به صورت عمومی تغییر دهم. به همین دلیل کانال تیراندازی به اهداف پروازی با نام Shotgun Shooting با استعانت از درگاه ایزد متعال راه اندازی می شود.

اصولی که بر اساس نظرات دوستان در این کانال رعایت می شود

۱. این کانال هیچ کاری با مسایل مختلف کشور به جز تیراندازی آنهم تیراندازی به اهداف پروازی ندارد.

۲. این کانال فقط تحلیل فنی تیراندازی خواهد کرد و مطالب فنی تیراندازی در آن درج خواهدشد

۳. کاری با اخبار زرد نداریم

۴. دوستان علاقه مند می توانند نظرات خود را برای کانال از طریق Email:claytarget@gmail.com ارسال کنند.

احمد رضا هامونی حقیقت

Loading