میدان تیراندازی نمک آبرود مازندران
میدان فینال مجموعه ورزشی آزادی
وقتی میدان آزادی ساخته می شد
نمونه ای از فشنگ های تولید داخل
وقتی میدان آزادی ساخته می شد
میدان شماره یک باشگاه تیراندازی مهام درشمال شرقی تهران

مسابقات

باشگاه مهام میزبان هفته سوم مسابقات لیگ تیراندازی اسپورتینگ بود

باشگاه مهام میزبان هفته سوم مسابقات لیگ در نهم اسفند ماه 94 بود.

در این هفته هر تیم شش مسابقه داد که تیم بلدرچین با هدف قرار دادن 64 بشقابک همه مسابقات خود را برد و صدر جدول را در اختیار خود نگه داشت.

تیم قو تنها با اختلاف یک بشقابک در تعقیب بلدرچین و تیم آنقوت با درخشش استعداد جوان خود عرفان جمالی که به تنهایی 22 امتیاز کسب کرد و با 4 برد در مجموع 15 امتیازی شدو در جدول مسابقات یک پله صعود کرد.