ترجمه نسخه جدید مقررات برگزاری فینال ماده‌های تیراندازی به اهداف پروازی (آوریل ۲۰۲۳)

نسخه جدید مقررات تیراندازی به اهداف پروازی منتشر شد. فدراسیون جهانی تیراندازی این نسخه از مقررات را برای برگزاری فینال مسابقات المپیک معرفی کرده است. لازم می دانم از آقای امیر کامران مجرد برای ترجمه سریع این مقررات که مورد…

ترجمه نسخه ۲۰۲۳ مقررات تیراندازی به اهداف پروازی (تراپ، تراپ مختلط تیمی، اسکیت، اسکیت مختلط تیمی، تراپ دوتایی، تراپ تیمی و اسکیت تیمی)

نسخه جدید مقررات تیراندازی به اهداف پروازی منتشر شد. فدراسیون جهانی تیراندازی در این نسخه تغییراتی مهم  را اعمال کرده است.  آقای امیر کامران مجرد در کوتاه ترین زمان ممکن زحمت ترجمه این مقررات را تقبل کردند که به نوبه…

فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات فینال ماده اسکیت انفرادی را به روز کرد

در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات اجرای فینال را اصلاح کرد. نسخه ترجمه شده مقررات فینال اسکیت انفرادی برای استفاده علاقه مندان بارگذاری شده است.مترجم :آقای کامران مجرد؛ ژوری بین المللی تیراندازی به اهداف پروازی، تفنگ…

فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات فینال ماده تراپ انفرادی را به روز کرد

در تاریخ 17 شهریور ماه 1401 فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات اجرای فینال را اصلاح کرد. نسخه ترجمه شده مقررات فینال تراپ انفرادی برای استفاده علاقه مندان بارگذاری شده است. مترجم :آقای کامران مجرد؛ ژوری بین المللی تیراندازی به اهداف پروازی،…