ایران در جایگاه چهارم

بر اساس نتایج رسمی مسابقات پارا تراپ لوناتو ، ایران، با یک مدال طلا، در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت.
عبدالرضا توسلی خواه با امتیاز 40 در فینال (مسابقات گروه نشسته) رکورد فینال جهان را در اختیار گرفت.
ضمنا رکورد آسیا در دور مقدماتی و فینال نیز متعلق به اوست.

Loading