ترجمه چاپ دوم 2017 مقررات تیراندازی به اهداف پروازی

علاقمندان به در اختیار داشتن آخرین نسخه مقررات فدراسیون جهانی تیراندازی در رشته اهداف پروازی می توانند با دانلود مقررات ضمیمه از آن استفاده کنند. لازم است ذکر شود که هنوز در نسخه انگلیسی مقررات منتشر شده توسط ISSF اشتباهاتی  مشاهده می شود که بر اساس بخشنامه ای که قبلا ارسال کرده بودند شکل درست آن معلوم است.

به عنوان مثال در بخشنامه تعداد اهداف تراپ بانوان برابر آقایان ذکر شده است در حالیکه در جدول موضوع ماده 9.6.1 نسخه انگلیسی مقررات مربوط به تراپ و اسکیت بانوان تعداد «75 هدف» آمده است.

ما تصمیم گرفتیم در ترجمه شکل درست مقررات نوشته شود و البته در مکاتبه با فدراسیون جهانی اشتباهات نسخه انگلیسی به اطلاع بخش ذیربط ISSF رسید.

امیر کامران مجرد – احمد رضا هامونی حقیقت

ISSF-Shotgun-regulation-2ndprint-translated-verified-13961001-ver1

 

Loading