حضور تیراندازی در المپیک

حضور تیراندازی در برنامه ورزش‌های حاضر در المپیک 2024 تایید شد.

در 131 امین نشست کمیته بین المللی المپیک در لیما تصمیم گرفته شد: تیراندازی ورزشی بخشی از برنامه بازیهای المپیک 2024 پاریس خواهد بود.

در 131 امین نشست کمیته بین المللی المپیک در لیما و بر اساس پیشنهاد هیات اجرایی IOC ، حضور تیراندازی در برنامه ورزشهای حاضر در بازیهای المپیک 2024 تایید شد.

رییس فدراسیون جهانی تیراندازی ورزشی آقای اولگاریو واسکوئز رانا نامه ای از رییس کمیته بین المللی المپیک آقای توماس باخ دریافت کرد که به طور رسمی تصمیم را چنین اعلام می کند.

کمیته بین المللی المپیک از شما به دلیل مشارکت دامنه دارتان در تدوین برنامه ارایه شده بازیهای المپیک و توجه مداومتان در ورزش تیراندازی و ورزشکارانتان متشکر است.
نامه رییس IOC ادامه داده است که : IOC به آینده ای می نگرد که در ادامه همکاری‌هایتان در فعالیت های آماده سازی برای المپیک 2020 توکیو گامهایی برای به اشتراک گذاشتن اهداف المپیک 2024 است.
رییس فدراسیون جهانی تیراندازی گفت:
افتخار می کنیم که مطلع شده ایم تیراندازی بخشی از برنانمه المپیک 2024 پاریس خواهد بود. تیراندازی بخشی از بازیهای المپیک مدرن از دوره های اولیه المپیک بوده است و ما تلاش کردیم تا همکار قابل اعتمادی برای IOC در ارایه بازیهای آینده باشیم.
واسکوئز ادامه داد: ما یک ورزش سنتی و جهانی هستیم و به طور دایم به آینده می نگریم. در سال های جاری برای بروز رسانی شکل مسابقات و فینال خود تلاش کرده ایم تا ورزشکاران و تماشاگران جدیدی را جذب کنیم. ریو 2016 یک هدف میان راهی حقیقی برای ورزش ما بوده است اما ما اینجا توقف نمی کنیم.
ISSF و ورزش تیراندازی با معرفی مواد مختلط تیمی و به روز رسانی مقررات در حال تکامل در مسیر توکیو 2020 – و در حال حاضر پاریس 2024 است تا هدف تساوی جنسیتی و همچنین عمومی کردن ورزش محقق شود.

IOC و ISSF به مذاکرات خود در باره جزییات برنامه مسابقات ، ورزشکاران، سهمیه ها و برنامه ریزی‌های مربوط به مکان ادامه خواهند داد.
اولگاریو واسکوئز رانا چنین جمع بندی کرد:
ما در انتظار فرآیند تصمیم گیری با حضور فدراسیون های ملی عضو در هنگام عبور به مرحله بعد هستیم. تا با همه خانواده تیراندازی را در تصمیم گیری فعال کنیم.

Loading