فقط قایقی به قطب نما نیاز ندارد که به جایی نمی رود

باسمه تعالی

فقط قایقی به قطب نما نیاز ندارد که به جایی نمی رود.

مقدمه:

مدیریت فدراسیون تیراندازی نیز مانند همه دستگاه های اجرایی دارای ضعف و قوت بوده و هست. یکی از قوت‌های فدراسیون تیراندازی طراحی دو برنامه میان مدت بوده است. برنامه اول برای 9 سال و برای تنظیم فعالیتها بین سالهای 1387 لغایت 1395 و برنامه دوم برای 4 سال و برای هدایت فعالیتها از سال 1396 لغایت 1399 طراحی شد. فدراسیون تیراندازی اولین فدراسیون ورزشی کشور بود که برنامه خود را آماده کرد و پس از تایید سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک به اجرا در آورد.

در این دو برنامه مجموعه ای از اهداف و اقدامات مورد توجه قرار گرفت و تلاش زیادی صورت گرفت تا با اجرای برنامه های سالانه که برشی از برنامه میان مدت فدراسیون بودند همه فعالیتها در مسیر هدف تعریف شده قرار گیرد.

صادقانه باید بگویم که علی رغم تلاش همه همکاران فدراسیون تنها بخشی از اهداف محقق شد و موانع و مشکلات بیرون و درون فدراسیون مانع از تحقق همه اهداف گردید. هرچند حمایت دولت در سرمایه گذاری های زیر بنایی و تلاش شبانه روزی کسانی که مدیریت اجرایی فدراسیون را بر عهده داشتند قابل کتمان نیست اما نفس وجود برنامه، پایبندی به آن و ارزیابی مستمر میزان پیشرفت آن تاثیر قابل توجهی داشت.

برخی از اهداف تعیین شده در برنامه اول به ترتیب زیر بودند:

در بخش قهرمانی : هدف تعریف شده برای سال 1391-2012

کسب 4 سهمیه المپیک در المپیک لندن

کسب سهمیه المپیک نوجوانان 2014

در بخش قهرمانی : هدف تعریف شده برای سال 1395 – 2016

کسب 8 سهمیه در المپیک 2016

دستیابی یک تیرانداز ایرانی به رتبه یک رقمی

برخی از اهداف در برنامه دوم 1396 – 1399 به ترتیب زیر بودند:

 کسب 8 سهمیه در المپیک توکیو

کسب 5 مدال در بازیهای آسیایی جاکارتا

در برنامه دوم فدراسیون که در زمان اداره فدراسیون با سرپرستی آقای مبینی تهیه شد و به امضای وزارت ورزش رسید نکات مهم زیادی ذکر شد ولی بخشی از برنامه کلیدی بود. به متن زیر که بخشی از سند برنامه است توجه فرمایید:  

بیانیه ماموریت:

فدراسیون تیراندازی سازمان تخصصی متولی ورزش تیراندازی است که به صورتی دانش محور، پشتیبانی از استعدادها و قهرمانان ورزش تیراندازی را بر اساس بالاترین استانداردهای بین المللی ورزش تیراندازی در جمهوری اسلامی ایران توسعه می دهد.

 ارزشهای محوری عبارتند از:

 1. فدراسیون تیراندازی برای اعضای خود سازمانی قابل اعتماد و قابل پیش بینی است.
 2. از همه ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه استفاده می کند.
 3. فرصت های برابر برای همه اعضای خود فراهم می کند.
 4. هدف گرا و خروجی محور است.

 برنامه فدراسیون به نحوی تعیین شده که در صورت تحقق اهداف زیر سازمان به موفقیت دست خواهد یافت:

 1. افزایش کارایی مدیریتی؛
 2. افزایش منابع پایدار؛
 3. ارتقای دانایی در مورد ورزش تیراندازی در میان عموم مردم و نخبگان از جمله مربیان و داوران و مدیران ورزش؛
 4. ثبات حداکثری در روشها و راهبردها در کنار اعمال تغییرات بر اساس بازخوردها و نظرات اعضاء؛
 5. توسعه دسترسی به زیر ساختها و امکانات ورزش برای عموم از طریق هم سو کردن منافع سرمایه گذاران با منافع ورزش تیراندازی؛
 6. توسعه بهره برداری از ظرفیت های رسانه ای کشور؛
 7. حمایت سازمان یافته از باشگاه های تیراندازی؛
 8. توسعه سرمایه گذاری در گروه های هدف بخصوص بسیج در ورزش تیراندازی؛
 9. افزایش حداکثری شفافیت در تصمیم گیری‌ها؛

آنچه باعث شروع یک سری از یادداشتها در نقد برخی فعالیت های مدیریت فدراسیون تیراندازی شد ناگهانی نبود. ان شاء الله اگر عمری باقی باشد مجموعه ای از اتفاقات مدیریتی را که مستقیما و بلاواسطه مشاهده کردم را برای ثبت تجربه منتشر خواهم کرد. خداوند برای رعایت انصاف یاریم کند.

خرداد 1400

Loading