میزبان مسابقات آسیایی توزیع سهمیه المپیک 2020 مشخص شد.

مسابقات قهرمانی تیراندازی آسیا از 12 آبان ماه 1398 در قطر برگزار خواهد شد.

علی رغم اینکه قبلا و با رای اعضای مجمع کنفدراسیون آسیا قطر به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی آسیا در همه مواد تیراندازی در سال 2019 میلادی تعیین شده بود، به دلیل تشکیک برخی از کشورها، موضوع مجددا در کمیته اجرایی کنفدراسیون به رای گذاشته شد.

کشورهای کاندیدای میزبانی عبارت بودند از:

1- قطر (همه مدارک اصلی و پشتیبان به موقع دریافت شد)

2- امارات

3- قزاقستان

4- ترکمنستان

5- جمهوری اسلامی ایران (نقص در مدارک ارسالی)

6- چین (ارسال دیر هنگام تقاضا)

کمیته اجرایی کنفدراسیون قطر را به عنوان میزبان مسابقات تایید کرد.

 

Loading