فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات فینال ماده اسکیت انفرادی را به روز کرد

در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات اجرای فینال را اصلاح کرد. نسخه ترجمه شده مقررات فینال اسکیت انفرادی برای استفاده علاقه مندان بارگذاری شده است.مترجم :آقای کامران مجرد؛ ژوری بین المللی تیراندازی به اهداف پروازی، تفنگ…

فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات فینال ماده تراپ انفرادی را به روز کرد

در تاریخ 17 شهریور ماه 1401 فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات اجرای فینال را اصلاح کرد. نسخه ترجمه شده مقررات فینال تراپ انفرادی برای استفاده علاقه مندان بارگذاری شده است. مترجم :آقای کامران مجرد؛ ژوری بین المللی تیراندازی به اهداف پروازی،…

آیا می توان بی طرف بود؟

یک روش تکراری در یک فایل صوتی، فردی به ظاهر عصبانی و احساساتی انتقادات انجام شده به عملکرد مدیریتی فدراسیون تیراندازی را با درگذشت یکی از اعضای خانواده تیراندازی گره زد. مطالبی حاوی توهین به برخی منتقدین فدراسیون را بیان…

وجود برنامه لازم است ولی کافی نیست، التزام به اجرای برنامه نیز ضروری است.

آیا می توانید شعر عرفانی را بیان کنید که در آن از «میگو» استفاده شده باشد؟ آقای دادگر در نشست خبری 15 مرداد ماه 1400 چنین گفت:  بعد از حضور ۴ سال در فدراسیون و برنامه‌ریزی برای موفقیت در المپیک…