ترجمه نسخه جدید مقررات برگزاری فینال ماده‌های تیراندازی به اهداف پروازی (آوریل ۲۰۲۳)

نسخه جدید مقررات تیراندازی به اهداف پروازی منتشر شد. فدراسیون جهانی تیراندازی این نسخه از مقررات را برای برگزاری فینال مسابقات المپیک معرفی کرده است. لازم می دانم از آقای امیر کامران مجرد برای ترجمه سریع این مقررات که مورد…