آیا می توان بی طرف بود؟

یک روش تکراری

در یک فایل صوتی، فردی به ظاهر عصبانی و احساساتی انتقادات انجام شده به عملکرد مدیریتی فدراسیون تیراندازی را با درگذشت یکی از اعضای خانواده تیراندازی گره زد. مطالبی حاوی توهین به برخی منتقدین فدراسیون را بیان کرد و تلاش کرد سناریویی برای فیلمی هندی بسازد.


نویسنده این سناریو نقش منفی را به طور صریح به دو تن از پیشکسوتان تیراندازی، نقش مثبت را به فدراسیون و نقش اصلی را به یک بازیگر ناشناس داد. نقش اول این سناریو دفاع از نظرات عزیز از دست رفته مان آقای حمزه لو را برعهده دارد و نظرات خود را به نام او بیان میکند.


سالهاست که آقای حمزه لو را می شناسیم و او همواره حرمت پیشکسوتانی مانند آقای جعفرزاده و آقای خزایی را نگه داشته بود. اکنون هم متاسفانه نمی‌تواند از خود دفاع کند و نظر حقیقیش را بگوید. خدا او را رحمت کند. جوان زحمتکشی که براحتی از دست رفت.

این روش مسبوق به سابقه است. بارها در پاسخ به انتقادات انجام شده از عملکرد فدراسیون، افراد ناشناس با استفاده از نامی که امکان تعقیب حقوقی آن به سادگی ممکن نبوده است، به شیوه های غیر اخلاقی، با توهین و افترا، در شبکه های اجتماعی، فایل های صوتی و در بخش نظرات خوانندگان در ذیل اخبار سایت های خبری، قصد منکوب کردن انتقادات را داشته اند. اگر فدراسیون به طور رسمی چنین مطالبی را بیان می کرد عواقب حقوقی آن گریبانگیر فدراسیون می شد.

اگر فدراسیون راضی به این اهانت ها نبود باید نظر خود را رسما اعلام می کرد و در مواردی که این اشخاص قابل شناسایی بودند با آنها برخورد انضباطی می کرد یا حداقل از آنها حمایت نمی کرد. اما بی طرف نماند که هیچ، بلکه تعدادی از این اشخاص با تبدیل به «عزیزهایی بی‌جهت، برخورداری‌های زیادی از امکانات» فدراسیون پیدا کردند. طرف مشورت بودند، مسئولیت گرفتند و …

تاکنون از سرپرست محترم فدراسیون توهین به پیشکسوتان ورزش تیراندازی نشنیده ام. اگر منصفانه بگویم ایشان در اظهار نظرهای خود، حرمت پیشکسوتان را نگه داشته است.

اما این مورد اخیر منتسب به یکی از عوامل روابط عمومی فدراسیون است. اگر مدیر روابط عمومی فدراسیون، سایر مدیران کمیته های فدراسیون که حداقل یکی از آنان سابقه چنین کاری دارد، دبیر فدراسیون و خود آقای دادگر نقشی در این ماجرا نداشته اند، انتظار می رود موضع خود را در این ماجرای غیر اخلاقی صریحا بیان کنند. دیگر نمی توانند بیطرف بمانند. همه موفقیت های ورزشی تاریخ ورزش ایران نمی تواند مجوز عبور از خط قرمز های اخلاقی باشد.
هامونی حقیقت

Loading