آیا می توان بی طرف بود؟

یک روش تکراری در یک فایل صوتی، فردی به ظاهر عصبانی و احساساتی انتقادات انجام شده به عملکرد مدیریتی فدراسیون تیراندازی را با درگذشت یکی از اعضای خانواده تیراندازی گره زد. مطالبی حاوی توهین به برخی منتقدین فدراسیون را بیان…