برترین تیراندازان تاریخ – قسمت دهم

وقتی روی سکوی المپیک در مقام سوم قرار گرفت کمتر کسی به او توجه کرد. کسی در تراپ المپیک روی تیراندازان انگلیسی حسابی باز نمی کرد. تیراندازی بریتانیایی با پدری چینی و مادری انگلیسی موفق به کسب مقام سوم المپیک ریو شده بود و حالا باید همه او را می شناختند.

ادوارد لینگ

در طوا عمر 20 ساله ورزشی خود و قبل از المپیک تنها 4 مدال بین المللی کسب کرده بود ، قهرمانی جوانان اروپا در سال 2000، قهرمانی جوانان جهان در 2002 ، مدال نقره قهرمان جهان در اسپانیا در سال 2014، مدال برنز کاپ جهانی در 2003 در لوناتو

و پس از المپیک در قهرمانی جههان در مسکو در سال 2017 یک مدال برنز دیگر هم بدست آورد.

تاکنون در 14 فینال حضور داشته است که این برای تیراندازی که تاکنون در 54 مسابقه رسمی شرکت کرده است عادی به شمار می رود.

او کشاورز است. تیرانداز 44 ساله بریتانیایی مانند بسیاری از تیراندازانی که شانس گرفتن مدال المپیک داشتند از جوانی به مسابقه تیراندازی روی آورد. او کشاورزی و تیراندازی را تنها تفریحات خود  می داند.

او نیز مانند بسیاری از تیراندازان موفق تیراندازی را از نوجوانی و با پدرش آغاز کرده و هنوز نیز مربی خود را پدرش می داند.

فعالیت های تیراندازی وی اغلب در میدان تیراندازی به اهداف پروازی  “ابی بورتون”  انجام می شود که باشگاه متعلق به همسر وی “ابی لینگ (بورتون) است. همسرش نیز تیرانداز اهداف پروازی است.

 

Loading