برترین تیراندازان تاریخ – قسمت دهم

وقتی روی سکوی المپیک در مقام سوم قرار گرفت کمتر کسی به او توجه کرد. کسی در تراپ المپیک روی تیراندازان انگلیسی حسابی باز نمی کرد. تیراندازی بریتانیایی با پدری چینی و مادری انگلیسی موفق به کسب مقام سوم المپیک…

معرفی آکادمی تیراندازی فدراسیون جهانی تیراندازی و دوره های آن

بازوی آموزشی فدراسیون جهانی تیراندازی، آکادمی آن است. این مرکز در سال 1992 تاسیس شد تا به طور تخصصی به آموزش مربیان در رشته های المپیکی بپردازد. مدرسین آکادمی عبارتند از: آقای دکتر کوین کیلتی از ایرلند (اهداف پروازی) آقای…