ترجمه نسخه ۲۰۲۳ مقررات تیراندازی به اهداف پروازی (تراپ، تراپ مختلط تیمی، اسکیت، اسکیت مختلط تیمی، تراپ دوتایی، تراپ تیمی و اسکیت تیمی)

نسخه جدید مقررات تیراندازی به اهداف پروازی منتشر شد. فدراسیون جهانی تیراندازی در این نسخه تغییراتی مهم  را اعمال کرده است.  آقای امیر کامران مجرد در کوتاه ترین زمان ممکن زحمت ترجمه این مقررات را تقبل کردند که به نوبه خود از ایشان متشکرم و این ترجمه برای استفاده دست اندرکاران این ورزش مهیج، تقدیم می‌شود. از آنجا که مدیریت جدید ISSF یکی از مهمترین اقدامات آینده خود را ثبات در مقررات و عدم تغییرات مکرر  اعلام کرده بودند امیدوارم تا مدتی قابل قبول‌تر از دوره ۴ ساله گذشته این مقررات تغییر غیر ویرایشی! نکند. 

Loading