نسخه جدید مقررات فدراسیون جهانی منتشر شد.

به نام خدا
با توجه به تغییرات مهمی که در مقررات بوجود آمده است. آقای مجرد و اینجانب در کوتاه ترین زمان ممکن در باره ترجمه و ویراستاری و آماده سازی قوانین اهداف پروازی اقدام کردیم. امیدواریم ورزشکاران، داوران و مربیان و مدیران محترم باشگاه های تیراندازی به اهداف پروازی بتوانند بر اساس مقررات جدید برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

ISSF_Shotgun_Rules_translated_981201_V31

Loading