وجود برنامه لازم است ولی کافی نیست، التزام به اجرای برنامه نیز ضروری است.

آیا می توانید شعر عرفانی را بیان کنید که در آن از «میگو» استفاده شده باشد؟

آقای دادگر در نشست خبری 15 مرداد ماه 1400 چنین گفت:

 بعد از حضور ۴ سال در فدراسیون و برنامه‌ریزی برای موفقیت در المپیک و سایر میادین ابتدا درصدد بودم از مربیان وطنی استفاده کنم و با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به سمت هدف‌های از پیش تعیین شده حرکت کردیم.

در بخش دیگری از سخنانشان در رابطه با فعالیتهای آینده چنین گفت:

در رابطه با ادامه مسیر برای بازی‌های آسیایی و المپیک باید بگویم که تازه برگشتیم و آسیب شناسی و آنالیز در کمیته فنی انجام نشده بعد از آن تصمیم‌گیری‌ها انجام خواهد شد.

آنچه در باره برنامه کوتاه، میان و بلند مدت فرمودند از نظر من محل مناقشه است. برای روشن شدن این موضوع لازم است فدراسیون بالاخره گزارشی از میزان اجرای برنامه های مصوب فدراسیون تیراندازی ارایه کند تا این ادعا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. آقای ضرغامی در نشستی که تصور می کنم در باره «سریال مدینه و انقلاب زیبا» برگزار شد لطیفه‌ای گفت: به کسی گفتند که شعری عرفانی بخوان که در آن «میگو» وجود داشته باشد. گفت:

«حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو ….. که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را»

گفتند این «می گو» آن «میگو» نیست. پاسخ داد: بله نیست اما کار را راه می اندازد!!!

این ادعا که برنامه داریم تنها برای کار راه انداختن است. اعتقاد به برنامه از چگونگی و میزان اجرای برنامه موجود معلوم می‌شود. التزام به فعالیت برنامه‌ای را از نحوه اجرای وعده دوم ایشان نیز می توان ارزیابی کرد.

«قرار است آسیب شناسی و آنالیز در کمیته فنی انجام شود و بعد از آن تصمیم گیری برای ادامه مسیر صورت گیرد.»

در این یک جمله چند مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. برای اینکه بفهمیم واقعا «می گو» است یا «میگو» و واقعا برای توجه به مفهوم است یا برای «کار راه انداختن» از واژه «کمیته فنی» یا «آنالیز» استفاده شده توجه شما را به مفاهیم زیر جلب می کنیم:

 1. کمیته فنی: کمیته ای با حضور افراد متخصص در حوزه تیراندازی است. برای آنکه تصوری از صلاحیتهای لازم برای عضویت اشخاص داشته باشید خواهش می کنم به فهرست اعضای کمیته فنی فدراسیون کشتی نگاه کنید. حضور متخصصین در کمیته های فنی «تفنگ» ، «تپانچه» و «اهداف پروازی» ضروری است. شرایط احراز و صلاحیت فنی اعضای کمیته‌های فنی فعلی محل سوال است. آنچه تاکنون در فدراسیون تیراندازی در مواردی بسیار معدود و موردی به عنوان کمیته فنی تشکیل شده است، فاقد حداقل های لازم بوده است.
 2. آنالیز: تحلیل عملکرد مربیان، ورزشکاران پس از جمع آوری مستندات مرجع شامل برنامه مصوب سرمربیان تیم های ملی، میزان تحقق پشتیبانی های کمیته های مختلف فدراسیون از جمله شامل موارد زیر است:
  • بررسی گزارش سرمربیان و شنیدن نظرات آنان
  • دعوت از رییسان کمیته های پشتیبانی (سازمان تیم های ملی، کمیته مسابقات، کمیته روابط بین الملل، کمیته طرح و برنامه، کمیته پشتیبانی و …) برای ارایه توضیح در باره فعالیتهای مرتبط با برنامه مصوب مربیان تیم های ملی و بررسی تاثیر ضعف و قوت آنان در عملکرد تیم ملی
  • مقایسه خواسته های سرمربیان در برنامه مصوب با زمان و میزان اجرای تعهداتی که واحدهای غیر فنی (اجرایی) فدراسیون برعهده داشته اند و تعیین میزان تاثیر آن.
   1. میزان تطبیق برگزاری اردوهای تیم های ملی با برنامه مصوب و تاثیر آن
   1. میزان تطبیق زمان تامین نیازهای ساچمه و فشنگ با زمانبندی تمرینات و تاثیر آن
   1. نحوه پرداخت حقوق اعضا و کادر تیم ملی در مدت آماده سازی (زمان و درصد پرداخت حقوق و حق الزحمه مربیان، ورزشکاران و …)
   1. سایر حمایت ها از ورزشکاران و مربیان چگونه انجام شده است؟
   1. میزان تاثیر دخالتهای غیر فنی در امور فنی تیم‌های ملی
   1. بررسی تاثیر دستورالعمل‌های مربوط به انتخاب ورزشکاران تیم های ملی و نسبت تغییرات آن در 4 ساله منتهی به المپیک توکیو، خصوصا تغییرات سلیقه‌ای غیر فنی که صورت گرفته است.
   1. بررسی میزان اجرای برنامه های حضور در اردوهای داخلی و خارجی و مسابقات بین‌المللی و مشخص کردن دلیل انحرافات از اجرای برنامه در این موارد و ارزیابی تاثیر آن.
  • بررسی عوامل بیرونی موثر در اجرای برنامه ها
  • بررسی تاثیر نقش بازیگران اصلی شامل فدراسیون، مربیان و ورزشکاران در موفقیت‌ها و شکست‌ها

وجود برنامه لازم است اما می توان با آطمینان گفت که  کافی نیست. مگر برنامه چیزی برای «کار راه انداختن» باشد.

اگر برنامه نداشته باشیم و مهمتر از آن به اجرای برنامه التزام نداشته باشیم، اگر با تکیه بر مدال طلای تپانچه، اشتباهات چهار ساله گذشته را در مدیریت فدراسیون تکرار کنیم، باید منتظر تکرار فاجعه جاکارتا در «هانگژو، چین، 2022» باشیم که چیزی به شروع آن باقی نمانده است.

Loading