جیوانی پللیلو

برترین تیراندازان تاریخ - II همه تیراندازان تراپ نام جیوانی پللیلو قهرمان نامدار ایتالیایی و دارنده 4 مدال المپیک را شنیده اند. جیوانی پللیلو این عضو پلیس ایتالیا تیراندازی را از سال 1990 آغاز کرده است و در اولین مسابقه…