چشم غالب

عموم مردم حتي با عيوب معمول چشم ميتوانند در تيراندازي به اهداف پروازي مدارج موفقيت را طي كنند. استفاده از ابزارهاي اصلاح عيوب انكساري چشم مانند عينك، عدسيهاي تماسي و ... در بين برخي قهرمانان بزرگ اين رشته نيز مرسوم…