نحوه جدید اجرای مسابقه تراپ مختلط تیمی

پانزدهمین کارگاه برگزاری مسابقات قهرمانی ISSF ، مونیخ 2017 ماده تراپ مختلط تیمی توصیف مسابقه: ماده تراپ مختلط تیمی به مسابقه ای گفته می شود که در آن مرد و زن از یک ملیت، با یکدیگر تلاش میکنند تا بهترین…