روش برگزاری مسابقات تیمی در همه مواد المپیکی تیراندازی تغییر کرد.

با تصویب کمیته اجرایی فدراسیون جهانی تیراندازی مسابقات تیمی در مواد مختلف تیراندازی به شکل جدیدی برگزار خواهد شد. علاقه مندان به تیراندازی می دانند که تا قبل از این تغییر، مجموع نتایج مسابقه انفرادی سه ورزشکار معرفی شده به…