دنیایی که عوض شد!

آخرین تیر مرحله پایانی مسابقه المپیک توکیو در ماده تپانچه بادی 10 متر را جواد فروغی با ظاهری آرام و درونی پر هیاهو شلیک کرد. ظاهر آرام وی به معنی مصونیت از فشار ذهنی (استرس) نیست. از منظر بینندگان تلویزیونی…