برترین تیراندازان تاریخ – قسمت دهم

وقتی روی سکوی المپیک در مقام سوم قرار گرفت کمتر کسی به او توجه کرد. کسی در تراپ المپیک روی تیراندازان انگلیسی حسابی باز نمی کرد. تیراندازی بریتانیایی با پدری چینی و مادری انگلیسی موفق به کسب مقام سوم المپیک…

جیوانی پللیلو

برترین تیراندازان تاریخ - II همه تیراندازان تراپ نام جیوانی پللیلو قهرمان نامدار ایتالیایی و دارنده 4 مدال المپیک را شنیده اند. جیوانی پللیلو این عضو پلیس ایتالیا تیراندازی را از سال 1990 آغاز کرده است و در اولین مسابقه…